Članci u kategoriji: Nabavke

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Назив наручиоца: ЈУ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ Адреса наручиоца: Кнеза Лазара бр.28, 12220 Велико Градиште Интернет страница наручиоца : www.kcvg.org.rs Врста наручиоца: Јавна установа Врста предмета: добра Опис предмета набавке: Набавка и испорука електричне енергије – 09310000 електрична енергија Уговорена вредност: 700.000,00 динара Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“ Број примљених понуда:1 Понуђена   

Pročitaj…

JУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ КНЕЗА ЛАЗАРА БРОЈ 28 12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца: ЈУ Културни центар општине Велико Градиште Адреса наручиоца: Кнеза Лазара бр.28, 12220 Велико Градиште Интернет страница наручиоца : www.kcvg.org.rs Врста наручиоца: Јавна установа Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности Врста предмета:   

Pročitaj…

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Кнеза Лазара 28
12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Stranica 3 of 3 1 2 3